Jak vybrat mačky?

Mačky, nebo někdy také zvané stoupací železa (z německého Steigeisen), jsou spolu s cepínem základním vybavením pro pohyb sněhovým a ledovým horským terénem.
Mačky se vyrábějí nejčastěji z legovaných chrom molybdenových ocelí, ale používají se také slitiny hliníku a titanu. Mačky ze slitin hliníku (dural) mají velikou výhodu ve své velmi nízké váze. To je ovšem zaplaceno nižší mechanickou odolností. Své použití naleznou tam, kde je třeba šetřit síly a každý gram je důležitý a také pro turistické použití, kde zvyšují komfort nošení díky své nízké váze, a nepředpokládá se velké zatížení v extrémních podmínkách. Opačnou specialitou, ovšem použitou jen výjimečně, je použití titanu, který je lehký a přitom má vyšší pevnost než používané duralové slitiny, ale je třeba zvážit, zda je to potřebné a zda daná konstrukce maček tento materiál využije. "

Podle konstrukce dělíme mačky na dvě základní skupiny. Kloubové a rámové.

Kloubové mačky - Klasické a nejpoužívanější uspořádání maček. Je nejuniverzálnější, vhodné zvláště do různých sněhových a firnových terénů. Díky své flexibilní konstrukci a postavení hrotů jsou mačky, mnohem lépe než pevné, odolné proti nabalování sněhu. Většinou se vyrábí ve 12 hrotém provedení s horizontálními předními hroty, ale je zde i několik modelů s vertikálními hroty. Kloubové mačky jsou nejkomfortnější pro chůzi a pro použití ve sněhových podmínkách. Vzhledem k postavení posledních hrotů na přední části mačky, které jsou většinou postaveny plochou kolmo k bočním hrotům se na mačky nelepí tolik sníh, protože tyto hroty sníh jakoby rozdělují na dvě části a díky těmto a poslednímu páru hrotů jsou také mnohem stabilnější a tím i bezpečnější v sestupech. Vyrábí se ve velkém rozsahu velikostí.

Rámové mačky - jsou hlavně určeny na lezení. Jejich tuhý rám zlepšuje použitelnost i v náročném terénu, protože rám lépe tlumí vibrace a umožňuje stabilní spojení boty s mačkou a tím jejich perfektní kontrolu při zakopávání. Také je zde možnost lepšího zpracování jednotlivých dílů díky spojení celku z více částí. Kované a zvlášť zakalené přední hroty mohou být lépe zpracovány než konstrukce maček z celého materiálu, kde je nutné volit kompromis mezi nároky na zpracování jednotlivých dílů. Modulární konstrukce navíc umožňuje použití více druhů předních hrotů jako klasických, monopoitů či půltubkových.

Další důležitou věcí je postavení hrotů maček. To už se dostáváme k předpokládanému použití maček. V dnešní době lezení po předních hrotech a při používání pevných plastikových bot, které “úspěšně” vzdorují používání techniky všech hrotů, se pokládá za nejdůležitější postavení předních dvou párů hrotů. Jejich postavení přímo určuje použití maček. Rozlišujeme postavení předních hrotů horizontálně a vertikálně. A opět neexistuje univerzální typ, každý má své výhody a nevýhody. Horizontální hroty jsou vhodné pro použití se záběrem ve sněhu či firnu. Tedy od turistických maček po mačky pro různé typy horolezectví, kde se počítá se sněhovými podmínkami a jen menším podílem vertikálních ledů a náročných mixů. Naopak vertikální hroty, na způsob hrotů cepínů, jsou ideální pro použití v ledu a v mixech. Tenčí a pevnější hroty jsou mnohem účinnější při vnikání do ledu a také při postavení maček ve skalním terénu. Předpokládané použití také ovlivňuje počet předních hrotů, tedy klasické dva a nebo jen jeden – monopoint. Běžně používané je uspořádání se dvěmi hroty a monopoint se používá především při náročném lezení. Jako například v ledech či mixech kde se oceňuje přesnější umisťování jednoho hrotu a podle provedení hrotu i menší štípání ledu.
Postavení předních hrotů k druhému páru a délka hrotů také předurčuje předpokládané použití. Kratší hroty, druhý pár směřující spíše směrem dolů a celkově užší stavba mačky ve špičce se používají u maček určených do mixového terénu led – skála. Díky postavení předních hrotů se lépe dají postavit na strukturu skály a v přirozenější poloze nohy než u maček s vysunutým druhým párem hrotů. Ovšem zase mají menší oporu nohy v ledu, tedy něco za něco. U maček určených spíše do strmějšího terénu či na lezení ledů je postavení druhých hrotů velmi důležité, neboť při zakopnutí, díky svému směřování šikmo dopředu, zajišťují ustavení a stabilitu zakopnuté mačky, což je zvlášť důležité při delším lezení po předních hrotech.
Další věcí je upínací systém mačky na botu. Sebelepší mačky bez řádného uchycení nemohou správně plnit svůj účel. Nutná je dobrá kompatibilita bot a maček! Při jakýchkoliv problémech je zde riziko ztráty mačky a ani upevnění nemusí být stabilní a to také zhoršuje jejich zakopávání. Dále velmi závisí na ohebnosti samotných bot. Pokud použijete kloubové mačky na pevné boty, jejich kloubová funkce bude omezena. Naopak, na měkkých botách neposkytují kloubové mačky dostatečnou podporu na lezení. Na měkčích botách naopak rámové mačky stabilitu a pevnost bot zlepšují. Pozor však na příliš měkké boty, které nejsou pro použití rychloupínacích či rámových maček vhodné, protože při pohybu měkké boty mohou mačky z boty spadnout.

 

 

Více informací o správném výběru maček, včetně podrobných testů vybraných modelů maček naleznete na stránkách www.svetoutdooru.cz/clanek/?106909-macky
© Svět outdooru 2007,
www.svetoutdo­oru.cz, všechna práva vyhrazena.
Tyto informace poskytnuté pro
www.centrumsportu.cz nesmí být dále šířeny bez písemného souhlasu autora.

CENTRUMSPORTU.CZ partneři