Jak vybrat teleskopické hole?

Dnes se s jejich použitím již hojně setkáme jak při letních, tak i při zimních túrách. Argumentů hovořících pro jejich užití je několik. Mezi hlavní výhody patří tlumení nárazů na klouby dolních končetin, kyčelní klouby a páteř a to zejména při sestupech. V literatuře se uvádí, že při správném použití jsou teleskopické hůlky v průběhu dlouhé túry schopny odlehčit kolena od váhy až 250 tun. Co se rozumí pod správným použitím, bude vysvětleno níže. Podle Lékařské komise UIAA jsou hůlky schopné odebrat v průběhu jedné hodiny chůze nohám a zádům zatížení několika tun, jsou-li splněné některé podmínky jako např. nasazení hůlek v páru, rukověť efektivně podporující ruku při jejím zatížení a jejich nasazování co nejblíže k momentálnímu těžišti těla. Při výstupech poskytují dobrou oporu, umožňují optimální dýchání a určují přijatelný rytmus chůze. Celkově zvyšují stabilitu, zvláště pak při nošení těžkých batohů, v mokrém terénu, na sněhových a zamrzlých plochách, při přecházení vodních toků atp. Na ledovcích je nutné zvážit včasné nasazení vhodnějšího prostředku pro postup - cepínu. Je třeba říci, že hůlky nejsou žádným "spásným" prostředkem a neposkytnou méně trénovanému člověku "zázračnou sílu", ale jejich vhodné užití dokáže účelně šetřit tělo a zlepšit komfort chůze. Pokud byste měli přece jenom pocit, že jsou Vám na obtíž a nejsou vhodné pro postup tím, kterým terénem, lze je vždy jednoduše umístit na batoh a volit jiné způsoby. Existují samozřejmě i argumenty proti. Při nesprávném umísťování hůlek daleko od těžiště těla hrozí ztráta rovnováhy s následným pádem. Neustálé používání hůlek může vést ke zhoršování smyslu pro rovnováhu. Stálé používání hůlek "za každou cenu" a tím absence volných rukou hrozí pádem s nebezpečnými následky.

Konstrukce holí

Teleskopické hůlky pro turistiku tvoří speciální sortiment a odlišují se od ostatních hůlek (např. pro běžkařské použití apod.). Samozřejmě se nevylučuje použití i "neturistických" hůlek, zejména při delších trekkingových pochodech v rovinatých oblastech, spíše však jako nouzová možnost (z důvodu nesplnění mnoha funkčních kritérií). Na trhu jsou k dostání v zásadě dva druhy hůlek - dvoudílné a třídílné. Obecně platí, že třídílné hůlky bývají skladnější, ovšem na úkor většího počtu "kritických" míst (stahovací mechanismy apod.). Rozsah nastavení bývá od cca 60 do 145 cm.

Rukojeti – měli by být anatomicky tvarované s nastavitelnými poutky. Uvádí se, že horní část rukojeti by měla mít ve vodorovném řezu plochu alespoň 25cm2, aby při případném pádu na hůl nemohl její konec proniknout do oční dutiny. Použité materiály jsou zde zejména umělá hmota, korek, kaučuk a různé směsi. Existují také hůlky, které mají v rukojeti zabudován tlumící systém (různé hydraulické anti-schock systémy apod.) starající se o maximální odstranění bolestivého zatížení zápěstí a loktů zejména při sestupech. Účinek a použití je ovšem sporné, přinejmenším Vás tento "šperk" vyjde cca na trojnásobek ceny hůlky bez tohoto systému.

Trubky - u trojdílných hůlek jsou první dvě (odshora) trubky rovné a třetí díl (spodní) je kónického tvaru. Je důležité, aby tento třetí díl byl vždy vytažen na maximální délku a potřebná délka celé hůlky se nastavovala na úrovni prvního a druhého dílu (na horním konci). Není-li tomu tak, často dochází k uvolňování středního dílu hůlky! V současnosti se jako zpevňovací systém nejvíce osvědčuje "otočný-šroubovací" mechanismus fungující na principu expanzního kónusu uvnitř hole. Materiálem pro výrobu trubek bývá různě legovaný hliník (dural) používaný při výrobě letadel, u špičkových hůlek jsou to již dnes o mnoho lehčí a pevnější uhlíková vlákna. Trubky se ještě povrchově upravují a to buď pískováním, eloxováním, nebo lakováním které ovšem nedosahuje valných kvalit ani životnosti. Dobré hůlky by měly umožňovat snadnou výměnu vhodných kroužků (talířů) - na sníh (velký průměr), trekkové, či jejich úplné odstranění.

Talíř - měl by být nejlépe výkyvný nebo dostatečně pružný aby ve firnovém svahu umožňoval řádné zabodnutí hole.

Hrot hůlky - jako materiál s dostatečnou životností a optimálním "držením" na různých typech povrchu nejvíce osvědčuje vidium.

Více informací o správném výběru čelovek, včetně podrobných testů vybraných modelů čelovek naleznete na stránkách http://www.svetoutdooru.cz/clanek/?106858-teleskopice-hulky

© Svět outdooru 2007, www.svetoutdooru.cz, všechna práva vyhrazena.

Tyto informace poskytnuté pro www.centrumsportu.cz nesmí být dále šířeny bez písemného souhlasu autora.

CENTRUMSPORTU.CZ partneři